Thursday, December 6, 2007

Berubudiah Kepada Allah

Sub: Islam Yang Dikehendaki

Kita perlu bertindak dari sekarang untuk melahirkan kesejahteraan hakiki.Jika diteliti, kerja-kerja ini amat berat.Ia memerlukan keikhlasan dan kesungguhan yang berterusan.Kesungguhan seperti ini hanya akan ada pada mereka yang jelas dan terang jalan dan matlamat yang hendak dituju.

Justeru, kita perlu meneliti dan mengikuti semula Islam sepertimana yang Allah s.w.t. kehendaki.Hanya dengan jalan ini kita akan menemui matlamat yang jelas itu.Sebenarnya penjelasan telah pun Allah swt berikan kepada manusia.Firman Allah swt yang bermaksud:

"Dan tidak Aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk berubudiah kepada kepada-Ku" (Surah az-Dzariyat:56)

Berhubung dengan ayat ini,Sayyid Qutb menjelaskan dalam kitab Fi Dzilal Al-Quran, "Di sana ada matlamat yang tertentu tentang penciptaan jin dan manusia.Ini jelas dapat dilihat melalui tugas yang perlu dilaksanakan oleh setiap jin dan manusia.Sebenarnya, jin dan manusia diciptakan untuk berubudiah kepada Allah SWT.Sesiapa yang cuai, maka ia sendiri telah memesongkan hakikat sebenar ia dijadikan.Kalau tidak bermatlamatkan ubudiah, maka tidak berfungsilah jin dan manusia itu.Tanpa matlamat ini, hidup akan kosong, walaupun seluruh tenaga, masa, wang ringgit dan fikiran dicurahkan.

0 comments:

Slide Kehidupan

Palestina | Tanah AirKu

  © Blogger template 'Perfection' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP