Friday, March 14, 2008

PERANAN DAN PERLUNYA RIWAYAT HIDUP NABI MUHAMMAD DALAM MEMAHAMI

Oleh : Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti
Petikan dari buku : FIQH AL-SIRAH 1Tujuan mengkaji riwayat hidup RasuluLlah dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat
kejadian- kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Oleh yang demikian tidak seharusnya kita rnenganggap kajian sejarah hidup RasuluLlah ini sama dengan membaca dan menala’ah sejarah para pemerintah (khalifah) di zaman purbakala.

Tujuan pokok dan kajian yang dimaksudkan ialah supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin (defakto) Islam semuanya teradun di dalam penghidupan RasuluLlah itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah Seseorang Muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu terlebih dahulu.

Tegasnya kajian riwayat hidup RasuluLlah SallaLlahu ‘a1aihi Wasallam ini adalah suatu usaha mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam kemudian memadan dan menyesuaikan dengan contoh Islam iaitu Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alabi Wasallam. Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan ini maka bolehlah dibahagikan seperti berikut:

1. Memahami peribadi Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam itu bukan sebagai manusia pintar tetapi Ianya adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa ta’ala yang menerima Wahyu dan taufiq dariNya.

2.Supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni, dari itu juga dapat dijadikan sebagai dasar dasar hidupnya. Andaikata manusia ingin mencari suatu contoh terbaik bersifat universal, mereka akan dapat Semuanya di dalam kehidupan Muhammad SallaLlahu ‘alai hi Wasallam, maka tid├ík hairanlah mengapa Allah menjadikan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk demikian maka Allah telahpun menegaskan dalam Kitab SuciNya:

Sesungguhnya pada (diri) RasuluLlah itu menjadi contoh yang paling baik untuk (menjadi ikutan) kamu (Al-Ahzab 33 : 21)

3. Semoga kupasan tentang kehidupan Muhammad SallaL lahu ‘alaihi Wasallam boleh menolong manusia memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Qur’an lantaran banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah hidup Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam.

4. Agar setiap Muslim dapat mengumpulkan seberapa banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar samada pengetahuan bersangkutan dengan ‘aqidah kepercayaan, hukum hakam’ dalam Islam atau tatasusilanya. Lebih tegas lagi penghidupan RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam adalah satu gambaran dengan dimensinya yang jelas bagi prinsip-prinsip dan hukumhukum Islam.

5. Membolehkan para pendidik penda’wah Islam mencontohi dan mengajar, mengikut sistem pendidikan dan peng ajaran yang sihat kerana Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam sendiri adalah sebagai pendidik, penasihat, guru dan pertunjuk yang utama, tidak pernah membuang masa begitu sahaja malah sentiasa mencari dan menyiasat jalan jalan dan sistem—sistem pengajaran yang terbaik semasa baginda (SallaLlahu ‘alaihi Wasallam) berda’wah.

Antara faktor yang menjadikan sejarah Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam ini mampu dan berupaya untuk sampai ke matlamat—matlamat tadi ialah kerana sejarahnya lengkap meliputi segenap bidang kehidupan sama ada segi kemanusiaan mahupun kemasyarakatan yang terdapat di kalangan manusia lain; samada ianya sebagai seorang individu yang bebas dengan faham pembawaannya atau sebagai seorang anggota masyarakat yang cergas dan terpengaruh oleh unsur—unsur yang terdapat di dalam masyarakatnya.

Sejarah Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam meng bidangkan kepada kita sejambak contoh utama bagi seorang pemuda yang waras; peribadinya yang dipercayai orang di ka langan keluarga dan sahabat; seorang manusia yang menyeru umat manusia ke jalan Allah secara lemah—lembut dan bersopan-santun; seorang pejuang yang mengorbankan sepenuh usaha dan tenaga demi menyampaikan seruan Allah; seorang ketua negara yang mendayung bahtera pemerintahan dengan cekap dan pintar; seorang suami yang halus pergaulannya; seorang bapa yang teliti dan bijak menyempurnakan kewajipan terhadap anak dan isteri; seorang ketua turus agung peperangan yang cergas, penuh dengan tektik strategi persediaannya dan seorang Muslim yang waras lagi bijak membahagikan dedikasinya kepada Allah, keluarga dan sahabat handai (RadiyaLlahu‘anhum ajma’in).

Tidak syak lagi bahawa mempelajari sejarah hidup Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam ialah memahami semua sudut kemanusiaan.

Thursday, March 13, 2008

Nur Mustafa ::..

Meniti kehidupan zaman moden ini, kita menyaksikan banyak kerosakan dan kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Sistem yang sedia ada pada hari dibentuk atas dasar pembangunan lahiriah semata-mata tanpa memikirkan pembinaan aspek kerohanian dalam diri.Kenapa berlaku hal sebegini? Hal ini kerana sistem yang ada pada hari ini tidak dicorakkan mengikut kehendak Allah s.w.t. dan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah s.a.w. yakni Islam. Perjalanan sirah Rasul telah lupus daripada pengetahuan dan ingatan ummah yang mengaku diri Islam. Disebabkan fenomena inilah telah mengakibatkan pelbagai gejala mungkar lahir dalam masyarakat.

Justeru, dalam rangka mengenal dan memahami Islam, marilah kita bersama mengenali susuk tubuh yang yang membawa risalah mulia ini.Sudah maklum bagi kita bahawasanya yang membawa deen agung ini tidak lain adalah Nabi Muhammad s.a.w.Baginda lahir tatkala bumi Makkah berada dalam kegelapan dan kerosakan.Bukan gelap kerana kurangnya cahaya Matahari, dan bukan juga rosak yang dimaksudkan adalah kerosakan bangunan dan sebagainya, tetapi kegelapan dan kerosakan yang dimaksudkan adalah kemunduran dan kepincangan yang berlaku dalam tingkah laku serta tutur kata masyarakat Arab Quraisy ketika itu.Arak dan zina merupakan kebiasaan.Perempuan dianggap sebagai kaum yang rendah martabatnya dan boleh dijualbeli ditukarmilik sesuka hati.Penyembahan berhala pula berleluasa.

Bangsa Quraisy telah melupakan Allah dalam kehidupan mereka.Lantaran itu, perhambaan sesama manusia berlaku di mana-mana sahaja di Tanah Arab ketika itu.Dek kegerhanaan yang telah berlaku dalam masyarakat Arab inilah, Allah telah menghantar utusan-Nya untuk mengembalikan manusia ke arah sistem hidup yang benar, membawa manusia menuju kepada keluasan hidup menghambakan diri kepada Rabb Maha Berkuasa, Allah s.w.t. daripada kesempitan hayat memperhambakan diri sesama manusia.Baginda adalah Rasulullah s.a.w., ataupun nama sebenarnya, Muhammad bin Abdullah, penutup segala nabi dan rasul.

Lahir baginda pada 9 Rabiul Awwal Tahun Gajah - setengah riwayat mengatakan 12 RabiulAwwal - dalam penuh keberkatan dan keajaiban.Pelbagai tanda kebesaran mengiringi kelahiran baginda.Runtuhan empat belas anjung dewan Kisra Parsi, terpadamnya api sembahan Majusi serta robohnya gereja-gereja di sekitar Tasik Sawah menjadi bukti kelahiran seorang insan luar biasa.

Kebiasaan bagi masyarakat Arab ketika itu untuk mengambil ibu susuan dari pedalaman untuk menyusukan anak-anak yang baru lahir.Begitu jugalah Nabi Muhammad s.a.w. yang telah disusukan oleh Halimatus Saadiah.Pada mulanya, tiada siapa pun yang ingin mengambil baginda sebagai anak susuan kerana keyatiman baginda.Namun penyusunan Allah memang cantik.Sedang teman-teman Halimatus Saadiah sudah mendapatkan bayi susuan masing-masing, beliau masih tidak memperolehi seseorang untuk dibawa pulang.Oleh sebab itu, mahu tidak mahu beliau mengambil Nabi Muhammad s.a.w. untuk dijadikan sebagai anak susuan.

Gambar adalah hiasan semata-mata

(tiada kaitan dengan apa yang diceritakan)

Sesungguhnya keberkatan mengiringi Halimatus Saadiah sekeluarga sejak mengambil Nabi sebagai anak susuan.Dada Halimatus Saadiah yang sebelumnya kekontangan susu terus dipenuhi susu sebaik sahaja mendukung Nabi sehinggakan kenyang Nabi serta saudara susuannya menyusu dengan beliau.Uncang susu unta keluarganya juga penuh dengan susu sehinggakan mereka sekeluarga dapat minum dengan puas.Keldai yang ditunggangi mereka juga menjadi begitu bertenaga ketika merentasi perjalanan pulang berbanding kedatangan mereka sebelum ini sehinggakan tidak dapat disaingi oleh keldai teman-teman Halimatus Saadiah. Kambing-kambing yang diternak keluarga mereka menjadi begitu sihat serta uncang-uncang susu terik penuh susu. Perubahan luar biasa yang telah berlaku ke atas keluarga Halimatus Saadiah ini tidak berlaku pada keluarga-keluarga lain meskipun mengambil anak susuan dari tempat yang sama.Hal ini kerana yang diambil Halimatus Saadiah bukanlah calang-calang orang, sebaliknya adalah kekasih Allah s.w.t.

Saatnya telah tiba untuk Nabi dikembalikan kepada ibu baginda.Halimatus Saadiah berat hati untuk menyerahkan Nabi kembali lalu beliau pun mengemukakan harapan kepada Aminah untuk terus menjaga Nabi dengan alasan bimbang akan merebaknya wabak di Makkah terhadap Nabi Muhammad s.a.w.Maka Aminah pun membenarkan.Sekitar umur empat atau lima tahun, baginda telah didatangi oleh Malaikat Jibril a.s.Saat inilah berlakunya proses penyucian hati Nabi.Jibril telah membelah dada baginda dan mengeluarkan segumpal darah serta menyucikannya dengan air Zamzam. Saudara-saudara susuannya yang ketakutan melihat kejadian itu terus berlari pulang menemui ibu mereka, Halimatus Saadiah serta mengkhabarkan kepada beliau bahawa “Muhammad telah dibunuh”.Bimbang dengan kejadian yang telah menimpa Nabi inilah, Halimatus Saadiah bertindak memulangkan semula baginda ke pangkuan ibunya.

Baginda tinggal bersama ibunya sehingga umur 6 tahun dan dipelihara pula oleh datuk baginda, Abd Muthalib serta bapa saudara, Abu Thalib.Ibunya meninggal dunia dalam perjalanan pulang ke Makkah setelah menziarahi kubur Abdullah, ayah Nabi Muhammad s.a.w.Disebutkan dalam beberapa riwayat bahawa Nabi sejak bersama Halimatus Saadiah lagi telah mula menternak dan memelihara kambing.

Inilah sedikit sebanyak tentang awal kelahiran baginda s.a.w.Sejak kecil lagi sudah mengharungi pelbagai ujian dan kesusahan. Tiada berayah, tiada beribu namun mengharungi hidup dengan penuh kesabaran. Sejak kecil lagi Allah telah mendidik baginda untuk bersusah payah kerana inilah merupakan latihan kepada pembentukan seorang pemimpin luar biasa.

Wallahu a'lam.

Slide Kehidupan

Palestina | Tanah AirKu

  © Blogger template 'Perfection' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP