Saturday, October 25, 2014

Teori Peralihan Marhalah Dakwah

~pic by cetusanminda. Marhalah yang sering disebut-sebutkan.

Dakwah yang dilakukan secara jamaie’ tak dapat tidak perlu kepada rantaian perkembangan marhalah agar dakwah tak hanya berputar di marhalah lama dan kekal dengan cara yang sama saja.

Kerana perkembangan zaman yang berlaku, selari dengan pertumbuhan generasi dakwah yang baru di zaman baru, maka dakwah juga memerlukan perkembangan dari segi gerakannya dan kerelevanan aplikasinya di setiap zaman.

Ini adalah antara faktor yang saya rasakan penting kenapa berlaku peralihan marhalah selain dari sebab yang kita sering bincangkan iaitu tumbuh bangun dakwah ini yang betujuan untuk melaksanakan Islam itu dalam bentuknya yang syumul.

Saya mungkin tidak detailkan perbincangan tentang perlaksanaan Islam itu dalam bentuknya yang syumul sebagai gerakan kolektif memandangkan itu bukan fokus saya dalam tulisan ini. Walaupun saya mungkin boleh bersetuju pada beberapa pendapat dan tidak bersetuju dengan beberapa pendapat berkaitan hal ini terutamanya dalam perbincangan yang sering diangkat bahawa gerakan Islam perlu melibatkan diri dalam gelanggang politik di marhalah barunya.

Slide Kehidupan

Palestina | Tanah AirKu

  © Blogger template 'Perfection' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP