Monday, November 19, 2007

< Islam sebagai ad-deen >

Islam sebenarnya tidak wujud secara kebetulan tetapi Islam terbentuk natijah dari satu tarbiyah yakni tarbiyah Islamiyah.
Segala perbuatan dan tindakan berfungsi sebagai ibadah untuk mencapai keredhaan Allah.Barulah dikatakan sebagai pembentukan peribadi untuk melengkapi persediaan penerimaan Deen Islam secara total.
Islam datang daripada Allah dan semua kepentingan dan pengawasannya berada dalam genngaman Allah.
Mereka yang telah mempersaksikan Allah sebagai Rabb dan Illahnya perlu memikul amanah untuk melahirkan Islam dalam bentuk praktik hidup.
Ramai yang berpuas hati dengan pengakuan mereka telah menganut Islam, namun satu persoalan perlu difikirkan di sini, cukupkah dengan hanya sekadar pengakuan di bibir?
Perlu kita ketahui bahawasanya bila mana kita mengaku diri kita adalah seorang muslim, kita perlu memenuhi tuntutan-tuntutannya.
Islam bukan satu warisan.Orang yang lahir dalam sebuah keluarga Islam tetapi tidak melaksanakan hak-hak sebagi seorang Islam, maka di sisi Allah, tarafnya adalah jauh sekali dan sangat rendah.Oleh sebab itulah, mulialah hidup seseorang itu dengan adanya Islam dalam dirinya.

0 comments:

Slide Kehidupan

Palestina | Tanah AirKu

  © Blogger template 'Perfection' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP